Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mulungu.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Jankovits Zsófia

Székhely: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Képviselő neve: Jankovits Zsófia

Nyilvántartási szám: 51047441

Adószám: 67984350-1-28

Közösségi adószám: HU67984350

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10404247-93524030-01850000

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-30/680-9559

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Mulungu webáruházban az alábbi termékek értékesítése történik: Játékok, Fajátékok, Waldorf termékek, Mozgásfejlesztő eszközök, Zsonglőr eszközök, Írószerek, Készségfejlesztő játékok, Hangszerek.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget technikai hibák, Internetkapcsolati hibák vagy programhibák miatt bekövetkezett károkért illetve adatvesztésért.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A Raktáron lévő termékek menüpontban a készleten lévő, így azonnal elérhető termékek vannak összegyűjtve.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a lap aljára görgetve automatikusan betöltődik a következő oldal tartalma, vagy a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot, valamint itt van lehetősége beváltani a korábbi vásárlásai után kapott pontokat. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. A belépett Felhasználók kosarának tartalmát a rendszer automatikusan elmenti és megőrzi, így a Felhasználónak lehetősége van a vásárlást megszakítani és később folytatni, a korábban kiválasztott termékek megőrzésével.

A webáruházban pontgyűjtő rendszer működik. Minden regisztrált Felhasználó egyéni pontgyűjtő számlával rendelkezik, amelyre a vásárlások szállítási költség nélkül számított értékének a 3%-át írja jóvá a rendszer. Az összegyűjtött pontok beváltására minimum 3000 Ft értékű megrendelés esetén van lehetőség, és legfeljebb a megrendelés értékének a 10%-a egyenlíthető ki pontokkal. A megrendelés véglegesítése során a Szállítási és fizetési módok megadásánál a rendszer figyelmezteti a Felhasználót, ha rendelkezik beváltható egyenleggel és felajánlja a pontok beváltását. A rendszer a kapott és beváltott pontokat automatikusan számolja. A pontok nem használhatók fel a szállítási költség kiegyenlítésére. A kapott pontok érvényessége 365 nap.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít, amit minden esetben e-mailen küld el a Felhasználónak. A Felhasználó felelős a helyes számlázási adatok megadásáért. Egyedi számlázási kérelmet (például egy megrendelés egyes tételeiről külön számlát kiállítani) a Felhasználónak a megrendelés végén a Megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás

Előre utalás esetén a Felhasználó a számla ellenértékét még kiszállítás előtt banki átutalással egyenlíti ki a Szolgáltatónak. Az utaláshoz szükséges banki adatokat (kedvezményezett neve, bank neve, bankszámlaszám, összeg) a Szolgáltató e-mailben küldi el a Felhasználónak, addig a Felhasználónak fizetési kötelezettsége nincs. A szolgáltató csak Forint utalásokat fogad el. Banki (pénztári) befizetést a Szolgáltató nem fogad el.

Az előre utalásért a Szolgáltató nem számít fel díjat.

5.6.2. Utánvét – GLS

A GLS futárszolgálattal vagy GLS Csomagpontba megrendelt csomagok ellenértékét a Felhasználó fizetheti a futárnak illetve a Csomagponton készpénzben. A futár nem köteles nagy címletű bankjegyeket elfogadni illetve felváltani, a Felhasználónak lehetőleg pontos összeget kell adnia a futárnak. Az utánvétkezelésnek díja van, mely az Információk/Fizetés fülön található, valamint a megrendelés végén illetve a számlán külön fel van tüntetve.

5.6.3. Utánvét – Foxpost

A Foxpost csomagautomatáknál a Felhasználó a megrendelés végösszegét bankkártyával tudja kiegyenlíteni. Az utánvétkezelésnek díja van, mely az Információk/Fizetés fülön található, valamint a megrendelés végén illetve a számlán külön fel van tüntetve.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. Személyes átvétel

A Szolgáltató telephelyén (Győr-Szabadhegy városrész) lehetőség van a megrendelt termékeket személyesen átvenni. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a termékek összekészítése után, valamint ekkor küldi el a pontos címet és a kapcsolattartó telefonszámát. A megadott telephelyen nincs rögzített nyitvatartási idő, ezért a Felhasználó felelőssége előzetesen telefonon megbeszélni az áruátvétel lehetséges időpontját. A személyes átvételt minimum rendelési érték nélkül lehet választani, külön díja nincs.

5.7.2. Foxpost csomagautomaták

A Foxpost csomagautomaták az ország legnépszerűbb bevásárlóközpontjaiban találhatók, megközelítésük és használatuk egyszerű. A Felhasználó a megrendelés során tudja kiválasztani, melyik csomagautomatánál szeretné átvenni a rendelt termékeket. A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a Foxpost weboldalán nyomon lehet követni a csomagot.

Csomagkövetés: http://www.foxpost.hu/

Foxpost Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 999 0369 (hétfőtől péntekig 9-21 óra között)

A Felhasználó a Foxposttól kap SMS értesítőt, amikor a csomag megérkezik a kiválasztott automatába. Az üzenetben található a nyitókód, enélkül nem lehet átvenni a csomagot. A csomag átvételére 3 napja van a Felhasználónak. Utánvétes fizetés esetén az automatánál kell kifizetni a megrendelés ellenértékét, amire csak bankkártyával van lehetőség.

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Szállítási határidő: A csomag feladása után rendszerint egy munkanappal megérkezik a termék a kiválasztott Foxpost csomagautomatába.

Terjedelmes illetve nehéz csomagot nem lehet a csomagautomatában elhelyezni, ezen termékek rendelése esetén a rendszer nem engedi kiválasztani ezt a szállítási módot.

Amennyiben a Felhasználó élni kíván elállási jogával és a csomagautomatából átvett terméket 14 napon belül visszaküldi, akkor vissza kell vinnie a csomagot ahhoz az automatához, amelynél átvette. A korábban SMS-ben kapott nyitókódot kell beírni és elhelyezni a csomagot a kinyíló rekeszben. Ez a szolgáltatás a Felhasználó számára díjmentes.

5.7.3. GLS futárszolgálat - Háztól házig (általános)

A Felhasználó által rendelt termékeket a GLS futárszolgálattal az ország bármely pontjára kedvező áron és feltételekkel van lehetőség kiszállítani. A csomagok kézbesítése munkanapokon, munkaidőben történik. A biztos kézbesítés érdekében lehetőség van munkahelyi cím, vagy a Felhasználótól eltérő átvevő megadására (pontos névvel, címmel és telefonszámmal). Sikertelen kézbesítés esetén a GLS egy második alkalommal is megkísérli a kézbesítést (felár nélkül). Utánvétes fizetés esetén a Felhasználónak (átvevőnek) ajánlott pontos összeggel készülni, mert a futár nem kötelezhető nagy címletű pénzek elfogadására illetve felváltására.

A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a GLS weboldalán nyomon lehet követni a csomagot.

Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

GLS Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 802 0265 (hétfőtől péntekig 8-20 óra között)

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Szállítási határidő: A GLS számára átadott csomagokat a futárszolgálat a következő munkanapon kézbesíti.

5.7.4 GLS futárszolgálat - CsomagPontok (általános)

A GLS CsomagPontok az ország többszáz pontján, különböző profilú üzletekben találhatók. A csomagok a GLS futárszolgálattal kerülnek a Felhasználó által kiválasztott csomagpontra, melyek a megérkezést követően 5 munkanapig vehetők át. Lehetőség van utánvétes fizetésre készpénzben, mint a futárnál. A megrendelés során a Felhasználó listás menüből tudja kiválasztani a számára legkényelmesebben megközelíthető csomagpontot. 

A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a GLS weboldalán nyomon lehet követni a csomagot. A GLS SMS-ben értesíti a Felhasználót, amikor a csomag megérkezik a CsomagPontra.

Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

GLS Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 802 0265 (hétfőtől péntekig 8-20 óra között)

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Legfeljebb 20 kg-os csomagot lehet a GLS CsomagPontra elküldeni.

Szállítási határidő: A GLS számára átadott csomagokat a futárszolgálat a következő munkanapon kézbesíti a kiválasztott csomagpontra. A megérkezést követően a GLS SMS értesítőt küld a Felhasználónak, hogy a csomag átvehető.

5.7.5 GLS futárszolgálat - Speciális

A nehéz illetve terjedelmes csomagokat a szokásostól eltérő díjazás mellett vehetik igénybe a Felhasználók. A szolgáltatás leírása megegyezik az 5.7.3 és 5.7.4 pontban leírt GLS futárszolgálat szállítássi módokkal.

Speciális díjszabás vonatkozik minden olyan termékre/csomagra, melynél mérete vagy súlya miatt körültekintő csomagolásra van szükség.

Ezeknél a különleges kezelést igénylő csomagoknál az ingyenes szállítást nem tudjuk biztosítani.

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

 

6. Elállási jog

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható.

Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. Utánvéttel küldött termékeket a Szolgáltató nem vesz át.

A termékeket az alábbi címre kell visszaküldeni:

Jankovits Zsófia e.v.

9028 Győr, Somogyi Imre u. 2.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Jankovits Zsófia

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Telefonszám: +36-30/680-9559

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Jankovits Zsófia

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Telefonszám: +36-30/680-9559

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://mulungu.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

9.4 Téves illetve nem valós adatok

A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

9.5 Bírósági illetékesség

Vitás ügyek esetében az illetékes bíróság a Győri Járásbíróság.

10. ÁSZF hatályba lépésének ideje

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. augusztus 1.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelem, adatbiztonság

 

A Mulungu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban “Szolgáltató”) a működése során személyes adatokat gyűjt és kezel, mindenkor szem előtt tartva az adatok biztonságát, valamint elkerülve azt, hogy a személyes adatok illetéktelenek kezébe jussanak. A Szolgáltató a Vásárlókról illetve látogatókról gyűjtött információt harmadik félnek csak az érintettek hozzájárulásával adja át.

Adakezelő (a Mulungu webáruház üzemeltetője)

Név: Jankovits Zsófia

Székhely: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Nyilvántartási szám: 51047441


Adószám: 67984350-1-28

Közösségi adószám: HU67984350

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-30/680-9559

Adatvédelmi tisztviselő: Jankovits Zsófia

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-30/680-9559

Az adatkezelés köre, jogcíme, és célja

Működéshez szükséges adatok kezelése

Célja: a leadott megrendelések minél jobb, gyorsabb és pontosabb kiszolgálása

Kezelt adatok köre: megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási illetve szállítási címe

 

Hírlevélküldéshez szükséges adatok kezelése

Célja: a feliratkozott felhasználóknak rendszeresen hírlevél küldése, amiben tájékoztatjuk a webáruházat érintő változásokról, a termékekről, az akciókról

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatót a kiküldés letiltására. A további hírlevelek letiltását kezdeményezheti a minden hírlevél alján elhelyezett leíratkozó linkre kattintva, e-mailben vagy hagyományos postai úton egyaránt. Regisztrált felhasználók a weboldalon az e-mail címük és a jelszavuk megadásával be tudnak lépni a személyes profiljukba, ahol törölhetik vagy újra aktiválhatják a hírlevélfogadást.

A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozó partnereinek szolgáltat adatot

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., továbbiakban GLS).  A GLS részére a pontos kézbesítés, tehát a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:

 • a Vásárló neve
 • elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
 • szállítási címe
 • elérhetőségi telefonszáma

 

FoxPost ZRt (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., továbbiakban Foxpost). A Foxpost részére a pontos kézbesítés, tehát a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:

 • a Vásárló neve
 • elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
 • elérhetőségi telefonszáma
 • házhozszállítás esetén szállítási címe

 

UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15), a Mulungu Fejlesztő Játékok webáruház technikai hátterének biztosítója. Az UNAS tárolje és kezeli a Mulungu webáruház teljese vásárlói adatbázisát.

A Szolgáltató az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza egyéb fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. A Vásárlónak érdeke, hogy időnként ellenőrizze, és ha kell, frissítse a róla tárolt adatokat (pl. kapcsolattartói adatok). A Vásárlónak lehetősége van a profiljának törlésére, ezt belépés után az Adatmódosítás oldalon, a Profil törlése gomb megnyomásával tudja megtenni.

A regisztrált Vásárlók illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók kérheti az adataik hordozását. Ebben az esetben a Szolgáltató összegyűjti az általa tárolt adatokat a kérelmezőről, és elektronikus formában elküldni neki. Ezután a kérelmező kérésének függvényében tovább tárolja, vagy törli az adatokat a saját rendszeréből.

A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a Vásárló hibájából adódó jogosulatlan jelszó-használatért nem felel.

A Vásárló az adatkezelés időtartmán belül tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataikat.

COOKIE-k kezelése

A Mulungu webáruház a többi weboldalhoz hasonlóan COOKIE-kat használ a jobb felhasználói élményért. Vannak a olyan COOKIE-k, melyek a weboldal működéséhez szükségesek és nem tartalmaznak a felhasználó azonosítására képes információt. Ezek mellett hirdetési illetve re-marketing COOKIE-kat is elhelyez a webáruház a Felhasználó számítógépén, amennyiben ezt a felugró alsó sávban a Felhasználó engedélyezi. Ezt a beállítást később bármikor megváltoztathatja, ha újra előhívja a COOKIE beállítások sávját.

Beállított COOKIE-k:

Google Analytics

Facebook Pixel

Chat szolgáltató:

SmartSupp

 

A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.