Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mulungu.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Kónya Dániel

Székhely: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Képviselő neve: Jankovits Zsófia

Nyilvántartási szám: 53869474

Adószám: 69915419-1-28

Közösségi adószám: HU69915419

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 10700024-71696566-51100005

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-30/680-9559

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Mulungu webáruházban az alábbi termékek értékesítése történik: Játékok, Fajátékok, Waldorf termékek, Mozgásfejlesztő eszközök, Zsonglőr eszközök, Írószerek, Készségfejlesztő játékok, Hangszerek.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget technikai hibák, Internetkapcsolati hibák vagy programhibák miatt bekövetkezett károkért illetve adatvesztésért.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A Raktáron lévő termékek menüpontban a készleten lévő, így azonnal elérhető termékek vannak összegyűjtve.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a lap aljára görgetve automatikusan betöltődik a következő oldal tartalma, vagy a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot, valamint itt van lehetősége beváltani a korábbi vásárlásai után kapott pontokat. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. A belépett Felhasználók kosarának tartalmát a rendszer automatikusan elmenti és megőrzi, így a Felhasználónak lehetősége van a vásárlást megszakítani és később folytatni, a korábban kiválasztott termékek megőrzésével.

A webáruházban pontgyűjtő rendszer működik. Minden regisztrált Felhasználó egyéni pontgyűjtő számlával rendelkezik, amelyre a vásárlások szállítási költség nélkül számított értékének a 3%-át írja jóvá a rendszer. Az összegyűjtött pontok beváltására minimum 3000 Ft értékű megrendelés esetén van lehetőség, és legfeljebb a megrendelés értékének a 10%-a egyenlíthető ki pontokkal. A megrendelés véglegesítése során a Szállítási és fizetési módok megadásánál a rendszer figyelmezteti a Felhasználót, ha rendelkezik beváltható egyenleggel és felajánlja a pontok beváltását. A rendszer a kapott és beváltott pontokat automatikusan számolja. A pontok nem használhatók fel a szállítási költség kiegyenlítésére. A kapott pontok érvényessége 365 nap.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít, amit minden esetben a termékekkel együtt ad át illetve küld el a Felhasználónak. A Felhasználó felelős a helyes számlázási adatok megadásáért. Egyedi számlázási kérelmet (például egy megrendelés egyes tételeiről külön számlát kiállítani) a Felhasználónak a megrendelés végén a Megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

5.6. Fizetés

5.6.1. Készpénz

Személyes átvétel esetén, valamit a Győri Játékfutárnál a megrendelt termékek ellenértékét készpénzzel tudja a Felhasználó kiegyenlíteni. Készpénzes fizetési mód esetén a Szolgáltató nem számít fel külön díjat.

5.6.2. Előre utalás

Előre utalás esetén a Felhasználó a számla ellenértékét még kiszállítás előtt banki átutalással egyenlíti ki a Szolgáltatónak. Az utaláshoz szükséges banki adatokat (kedvezményezett neve, bank neve, bankszámlaszám, összeg) a Szolgáltató e-mailben küldi el a Felhasználónak, addig a Felhasználónak fizetési kötelezettsége nincs. A szolgáltató csak Forint utalásokat fogad el. Banki (pénztári) befizetést a Szolgáltató nem fogad el.

Az előre utalásért a Szolgáltató nem számít fel díjat.

5.6.3. Utánvét – GLS

A GLS futárszolgálattal vagy GLS Csomagpontba megrendelt csomagok ellenértékét a Felhasználó fizetheti a futárnak illetve a Csomagponton készpénzben. A futár nem köteles nagy címletű bankjegyeket elfogadni illetve felváltani, a Felhasználónak lehetőleg pontos összeget kell adnia a futárnak. Az utánvétkezelésnek díja van, mely az Információk/Fizetés fülön található, valamint a megrendelés végén illetve a számlán külön fel van tüntetve.

5.6.4. Utánvét – Foxpost

A Foxpost csomagautomatáknál a Felhasználó a megrendelés végösszegét bankkártyával tudja kiegyenlíteni. Az utánvétkezelésnek díja van, mely az Információk/Fizetés fülön található, valamint a megrendelés végén illetve a számlán külön fel van tüntetve.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. Győri Játékfutár

A Felhasználó választhatja a Győri Játékfutár szállítási módot, amennyiben a megrendelt termékek értéke eléri a 3000 Ft-ot és a kért szállítási cím Győr közigazgatási határain belül illetve Győrújbaráton található. A Szolgáltató saját alkalmazottja kézbesíti a csomagot, aki  a kézbesítés előtt minden esetben telefonon hívja a Felhasználó által megadott kapcsolattartót a kiszállítási idejének megbeszélése céljából. A Szolgáltató ezt a szállítási módot felár nélkül biztosítja.

5.7.2. Személyes átvétel

A Szolgáltató telephelyén (Győr-Szabadhegy városrész) lehetőség van a megrendelt termékeket személyesen átvenni. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a termékek összekészítése után, valamint ekkor küldi el a pontos címet és a kapcsolattartó telefonszámát. A megadott telephelyen nincs rögzített nyitvatartási idő, ezért a Felhasználó felelőssége előzetesen telefonon megbeszélni az áruátvétel lehetséges időpontját. A személyes átvételt minimum rendelési érték nélkül lehet választani, külön díja nincs.

5.7.3. GLS futárszolgálat

A Felhasználó által rendelt termékeket a GLS futárszolgálattal az ország bármely pontjára kedvező áron és feltételekkel van lehetőség kiszállítani. A csomagok kézbesítése munkanapokon, munkaidőben történik. A biztos kézbesítés érdekében lehetőség van munkahelyi cím, vagy a Felhasználótól eltérő átvevő megadására (pontos névvel, címmel és telefonszámmal). Sikertelen kézbesítés esetén a GLS egy második alkalommal is megkísérli a kézbesítést (felár nélkül). Utánvétes fizetés esetén a Felhasználónak (átvevőnek) ajánlott pontos összeggel készülni, mert a futár nem kötelezhető nagy címletű pénzek elfogadására illetve felváltására.

A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a GLS weboldalán nyomon lehet követni a csomagot.

Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

GLS Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 802 0265 (hétfőtől péntekig 8-20 óra között)

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Szállítási határidő: A GLS számára átadott csomagokat a futárszolgálat a következő munkanapon kézbesíti.

5.7.4. Foxpost csomagautomaták

A Foxpost csomagautomaták az ország legnépszerűbb bevásárlóközpontjaiban találhatók, megközelítésük és használatuk egyszerű. A Felhasználó a megrendelés során tudja kiválasztani, melyik csomagautomatánál szeretné átvenni a rendelt termékeket. A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a Foxpost weboldalán nyomon lehet követni a csomagot.

Csomagkövetés: http://www.foxpost.hu/

Foxpost Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 999 0369 (hétfőtől péntekig 9-21 óra között)

A Felhasználó a Foxposttól kap SMS értesítőt, amikor a csomag megérkezik a kiválasztott automatába. Az üzenetben található a nyitókód, enélkül nem lehet átvenni a csomagot. A csomag átvételére 3 napja van a Felhasználónak. Utánvétes fizetés esetén az automatánál kell kifizetni a megrendelés ellenértékét, amire csak bankkártyával van lehetőség.

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Szállítási határidő: A csomag feladása után rendszerint egy munkanappal megérkezik a termék a kiválasztott Foxpost csomagautomatába.

Terjedelmes illetve nehéz csomagot nem lehet a csomagautomatában elhelyezni, ezen termékek rendelése esetén a rendszer nem engedi kiválasztani ezt a szállítási módot.

Amennyiben a Felhasználó élni kíván elállási jogával és a csomagautomatából átvett terméket 14 napon belül visszaküldi, akkor vissza kell vinnie a csomagot ahhoz az automatához, amelynél átvette. A korábban SMS-ben kapott nyitókódot kell beírni és elhelyezni a csomagot a kinyíló rekeszben. Ez a szolgáltatás a Felhasználó számára díjmentes.

5.7.5 GLS CsomagPontok

A GLS CsomagPontok az ország többszáz pontján, különböző profilú üzletekben találhatók. A csomagok a GLS futárszolgálattal kerülnek a Felhasználó által kiválasztott csomagpontra, melyek a megérkezést követően 5 munkanapig vehetők át. Lehetőség van utánvétes fizetésre készpénzben, mint a futárnál. A megrendelés során a Felhasználó listás menüből tudja kiválasztani a számára legkényelmesebben megközelíthető csomagpontot. 

A Szolgáltató a csomag feladása után e-mailben elküldi a Felhasználónak a csomagszámot, melynek segítségével a GLS weboldalán nyomon lehet követni a csomagot. A GLS SMS-ben értesíti a Felhasználót, amikor a csomag megérkezik a CsomagPontra.

Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

GLS Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 802 0265 (hétfőtől péntekig 8-20 óra között)

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

Legfeljebb 20 kg-os csomagot lehet a GLS CsomagPontra elküldeni.

Szállítási határidő: A GLS számára átadott csomagokat a futárszolgálat a következő munkanapon kézbesíti a kiválasztott csomagpontra. A megérkezést követően a GLS SMS értesítőt küld a Felhasználónak, hogy a csomag átvehető.

5.7.6 GLS futárszolgálat - nehéz/terjedelmes csomagok

A nehéz illetve terjedelmes csomagokat a szokásostól eltérő díjazás mellett vehetik igénybe a Felhasználók. A szolgáltatás leírása megegyezik az 5.7.3 pontban leírt GLS futárszolgálat szállítássi móddal, és minden legalább 10 kg tömegű, vagy terjedelmes csomagra érvényes értékhatártól függetlenül.

Az aktuális szállítási költségek részletesen fel vannak sorolva az Információk/Szállítás fülön.

6. Elállási jog

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható.

Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. Utánvéttel küldött termékeket a Szolgáltató nem vesz át.

A termékeket az alábbi címre kell visszaküldeni:

Kónya Dániel e.v.

9028 Győr, Somogyi Imre u. 2.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Kónya Dániel

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Telefonszám: +36-30/680-9559

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Kónya Dániel

Levelezési cím: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Telefonszám: +36-30/680-9559

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://mulungu.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

9.4 Téves illetve nem valós adatok

A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

9.5 Bírósági illetékesség

Vitás ügyek esetében az illetékes bíróság a Győri Járásbíróság.

10. ÁSZF hatályba lépésének ideje

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. november 28.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelem, adatbiztonság

 

A Mulungu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban “Szolgáltató”) a működése során személyes adatokat gyűjt és kezel, mindenkor szem előtt tartva az adatok biztonságát, valamint elkerülve azt, hogy a személyes adatok illetéktelenek kezébe jussanak. A Szolgáltató a Vásárlókról illetve látogatókról gyűjtött információt harmadik félnek csak az érintettek hozzájárulásával adja át.

Adakezelő (a Mulungu webáruház üzemeltetője)

Név: Kónya Dániel

Székhely: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.

Nyilvántartási szám: 53869474


Adószám: 69915419-1-28

Közösségi adószám: HU69915419

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-30/680-9559

Adatvédelmi tisztviselő: Kónya Dániel

E-mail cím: mulungu@mulungu.hu

Telefonszám: +36-20/347-1130

Az adatkezelés köre, jogcíme, és célja

Működéshez szükséges adatok kezelése

Célja: a leadott megrendelések minél jobb, gyorsabb és pontosabb kiszolgálása

Kezelt adatok köre: megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási illetve szállítási címe

 

Hírlevélküldéshez szükséges adatok kezelése

Célja: a feliratkozott felhasználóknak rendszeresen hírlevél küldése, amiben tájékoztatjuk a webáruházat érintő változásokról, a termékekről, az akciókról

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatót a kiküldés letiltására. A további hírlevelek letiltását kezdeményezheti a minden hírlevél alján elhelyezett leíratkozó linkre kattintva, e-mailben vagy hagyományos postai úton egyaránt. Regisztrált felhasználók a weboldalon az e-mail címük és a jelszavuk megadásával be tudnak lépni a személyes profiljukba, ahol törölhetik vagy újra aktiválhatják a hírlevélfogadást.

A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozó partnereinek szolgáltat adatot

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., továbbiakban GLS).  A GLS részére a pontos kézbesítés, tehát a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:

 • a Vásárló neve
 • elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
 • szállítási címe
 • elérhetőségi telefonszáma

 

FoxPost ZRt (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., továbbiakban Foxpost). A Foxpost részére a pontos kézbesítés, tehát a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:

 • a Vásárló neve
 • elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
 • elérhetőségi telefonszáma
 • házhozszállítás esetén szállítási címe

 

UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15), a Mulungu Fejlesztő Játékok webáruház technikai hátterének biztosítója. Az UNAS tárolje és kezeli a Mulungu webáruház teljese vásárlói adatbázisát.

A Szolgáltató az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza egyéb fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. A Vásárlónak érdeke, hogy időnként ellenőrizze, és ha kell, frissítse a róla tárolt adatokat (pl. kapcsolattartói adatok). A Vásárlónak lehetősége van a profiljának törlésére, ezt belépés után az Adatmódosítás oldalon, a Profil törlése gomb megnyomásával tudja megtenni.

A regisztrált Vásárlók illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók kérheti az adataik hordozását. Ebben az esetben a Szolgáltató összegyűjti az általa tárolt adatokat a kérelmezőről, és elektronikus formában elküldni neki. Ezután a kérelmező kérésének függvényében tovább tárolja, vagy törli az adatokat a saját rendszeréből.

A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a Vásárló hibájából adódó jogosulatlan jelszó-használatért nem felel.

A Vásárló az adatkezelés időtartmán belül tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataikat.

COOKIE-k kezelése

A Mulungu webáruház a többi weboldalhoz hasonlóan COOKIE-kat használ a jobb felhasználói élményért. Vannak a olyan COOKIE-k, melyek a weboldal működéséhez szükségesek és nem tartalmaznak a felhasználó azonosítására képes információt. Ezek mellett hirdetési illetve re-marketing COOKIE-kat is elhelyez a webáruház a Felhasználó számítógépén, amennyiben ezt a felugró alsó sávban a Felhasználó engedélyezi. Ezt a beállítást később bármikor megváltoztathatja, ha újra előhívja a COOKIE beállítások sávját.

Beállított COOKIE-k:

Google Analytics

Facebook Pixel

Chat szolgáltató:

SmartSupp

 

A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.